Čisté prostory,
vzduchotechnika, měření a validace, servis

SERVIS VZDUCHOTECHNIKY

Naše společnost zajišťuje servis vzduchotechniky včetně dodávek HEPA filtrů, jejich výměn a atestu. Samozřejmostí je záruční i pozáruční servis, stejně jako biohazard boxů a podtlakových izolátorů pro přípravu cytostatik. Dle požadavků jsme také schopni kompletně vybavit Vaši laboratoř potřebným zařízením a kvalitním laboratorním nábytkem splňujícím nejvyšší standardy. Naší prioritou je přístup k zákazníkovi a jeho potřebám, které podrobně probereme během konzultace. Na každou poptávku vypracováváme individuální nabídku pro dosažení vzájemné spokojenosti.

Servis
laminárních a biohazard boxů

Individuální nabídka na míru Vašim potřebám

Záruční a pozáruční servis

VZDUCHOTECHNIKA & Servis

Spolupracujeme výhradně se specialisty, kteří mají s instalací daného typu systému rozsáhlé zkušenosti a jsou pro montáž patřičně proškoleni a vybaveni. Vše probíhá dle dohodnutého harmonogramu prací s maximálním ohledem na stanovený termín dokončení díla a majetek investora. Po montáži zajistíme odborné zaregulování celého systému a zaškolení obsluhy s vysvětlením servisních požadavků zařízení.

Validace a měření

Zajišťujeme  – měření, validace a servis čistého prostoru.

Veškeké měření je prováděno špičkovými certifikovanými přístroji s
pravidelným servisem a kalibrací

Validujeme – prostory se stejnosměrným prouděním, laminární boxy,
mikrobiologické boxy, biohazard boxy, bariérová pracoviště, podltlakové a
přetlakové izolátory a izolátorová pracoviště pro přípravu Cytostatik

Instalační kvalifikace (IQ – Installation Qualification)

Operační kvalifikace (OQ – Operational Qualification)

Procesní kvalifikace (PQ – Performance Qualification)

Revalidace – minimálně jednou za rok by měla proběhnout plánovaná
revalidace čistého prostoru v rozsahu operační (OQ) a procesní
klasifikace (PQ). Pokud se jedná o pravidelnou revalidaci, lze na
základě statisticky vyhodnocených výsledků monitorování (např. indexem
CPK) některé testy zjednodušit a revalidace nemusí být prováděna v
plném rozsahu.

ČISTÉ PROSTORY

Provádíme kompletní dodávky a montáž vzduchotechniky, vzduchotechnických filtrů  včetně filtrů atypických dělaných na míru dle potřeb zákazníka
Dodávky a montáž všech vzduchotechnických a klimatizačních komponentů
likvidaci starých a použitých filtrů
uvedení zařízení do provozu včetně zpracování příslušných dokladů pro kolaudaci a následnou validaci
všechny opravy stávajících vzduchotechnických rozvodů a potrubí
kompletní poradenskou činnost ohledně vzduchotechniky a klimatizace

KOMPLETNÍ SLUŽBY

V rámci montáže vzduchotechniky zajišťujeme:
Kompletní dodávky a montáž vzduchotechniky a vzduchotechnických filtrů, včetně filtrů atypických dělaných na míru
Dodáváme a montujeme všechny vzduchotechnické a klimatizační komponenty a provádíme likvidace starých a použitých filtrů.

Uvedení zařízení do provozu včetně zpracování příslušných dokladů pro kolaudaci a následnou validaci
všechny opravy stávajících vzduchotechnických rozvodů a potrubí
kompletní poradenskou činnost ohledně vzduchotechniky a klimatizace

Kompletní poradenská činnost, zpracování dokladů pro validaci

Kompletní dodávka, montáž a uvedení do provozu

KONTAKT

BRNO CREATIVE s.r.o.
Lidická 700/19
60200 Brno
IČO: 07367066